Valtuustoaloitteet

12.2.2014

LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ

Loviisan kaupunginvaltuusto käsittelee 12.2.2014 Loviisan hyvinvointikertomuksen vuodelta 2013. Kertomuksessa on ansiokkaasti nostettu esille nuorten kannabiksen käyttö Loviisassa. Ehkäisevä päihdetyö ry:n kyselyn mukaan kannabista käyttävien ja sitä kokeilleiden kahdeksasluokkalaisten määrä on vuosina 2012–2013 pysynyt suunnilleen samana, mutta niiden vastaajien määrä, jotka ovat kiinnostuneita kokeilemaan kannabista, on vuodessa kaksinkertaistunut. Loviisassa tehdään jo nyt hyvää ehkäisevää nuorisotyötä asenteisiin vaikuttamiseksi ja nuorten omanarvontunteen vahvistamiseksi, jotta nuorten olisi helpompi ajatella omilla aivoillaan eikä joutua joukon painostuksen vietäväksi. Hyvä ja pysäyttävä esimerkki tästä työstä on Kokemuksesta voimaa -hanke, jossa päihteiden käytöstä koululaisille kertoo siitä omakohtaista kokemusta omaava henkilö suorin sanoin. Loviisassa ei kuitenkaan ole mm. ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöä, jonka päätyönä olisi kenttätyön tekeminen nuorten ja lasten kanssa.

Ehdotan, että

  • Loviisan kaupunki laajentaa Kokemuksesta voimaa -hankkeen koskemaan kaikkia Loviisan kouluja siten, että tilaisuuksiin osallistuvat kaikki 4.-9.-luokkalaiset
  • Loviisan kaupunki nimeää Loviisaan ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön, jonka pääasiallinen toimenkuva on kenttätyö nuorten ja lasten keskuudessa.

Loviisassa 12.2.2014

Saara Lång

kaupunginvaltuutettu

 

29.10.2014

PUU- JA HIRSIRAKENTAMINEN

Loviisan kaupungin investointilistalla on joukko mittavia rakennushankkeita. Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut ehdotamme, että hankkeiden kilpailutuksessa ja tarjouspyyntöjen laatimisessa painotettaisiin puu- ja erityisesti hirsirakentamista. Tutkimustulosten mukaan hirsirakenteisissa taloissa on erittäin hyvä sisäilma. Puu on kotimainen raaka-aine ja hirsirakenteiset rakennukset sopivat hyvin Loviisan imagoon, strategiaan ja ympäristöön. Myös isommat hankkeet voidaan nykyisin toteuttaa hirsirakenteisesti.

Pudasjärvelle ollaan parhaillaan rakentamassa elinkaarimallilla koulukampusta, josta tulee maailman suurin hirsirakenteinen rakennuskompleksi. Pudasjärven kaupungin omistamissa 1970- ja 1980-luvuilla rakennetuissa kiinteistöissä on esiintynyt paljon sisäilmaongelmia. Pudasjärvelle viime vuosina rakennetuista hirsirakenteisista toimistorakennuksista ja 1200-neliöisestä päiväkodista saadun hyvän palautteen johdosta kaupunki päätti jatkaa valittua hirsirakentamisen linjaa uudessa koulukampuksessa.

Loviisankin kannattaisi ehdottomasti ottaa huomioon hirsirakentamisella saavutettavat hyödyt uusia hankkeita suunniteltaessa.

Saara Lång

kaupunginvaltuutettu, ps

 

9.12.2014

LOVIISA – KYLIEN KAUPUNKI

Loviisan kaupungin nykyinen kaupunkistrategia on laadittu vuonna 2012 ja se on ulottuu vuoteen 2020 saakka: Loviisa – pieni kaupunki, suuria elämyksiä ”Loviisan visiona on hyvinvoiva uutta teknologiaa ja energiamuotoja hyödyntävä kaksikielinen kaupunki, jossa merenranta, maaseutu ja hyvät lähipalvelut lisäävät asukkaiden ja lomailijoiden elämänlaatua. Loviisa mahdollistaa monipuolisen elinkeino- ja kulttuurielämän kehittymisen myös hyvien tietoliikenne- ja kulkuyhteyksien avulla. Loviisan kaupunki toimii avoimesti, oikeudenmukaisesti, suvaitsevasti ja tasapuolisesti. Toimintaperiaatteina kaikessa toiminnassa on hyvä palvelu, yhdessä tekeminen, vastuullisuus, aloitteellisuus, kaksikielisyys ja asiantuntemus.”

Kaupunkistrategiaa on tarkoitus päivittää tulevana vuonna 2015.

Ehdotan, että

  • päivitetyssä kaupunkistrategiassa painotetaan Loviisan rakennetta useiden kylien kaupunkina
  • kaikkien strategiaa työstävien työryhmien yhdeksi tehtäväksi annetaan arvioida kyseisen strategiapainotuksen vaikutuksia kaupunkilaisia koskevaan päätöksentekoon, painotuksen sopivuutta kaupunkistrategian jatkumoon (”slow life”, pehmeät arvot, merenranta, maaseutu, hyvät lähipalvelut, elämänlaatu) sekä sen potentiaalista markkina-arvoa kaupunkikuvalle.

Saara Lång

kaupunginvaltuutettu

 

12.10.2016

VILLEKULLAN LASTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN

Ehdotan, että lasten kulku Mariankadun portista suljetaan, ja siirretään lasten vienti ja haku tapahtumaan Karlskronabulevardilla sijaitsevan portin kautta.

Mariankadulla on vilkas liikenne ja 40km nopeusrajoitus, ja on sattunut monta läheltä piti tilannetta kun lapset ovat juosseet kadulle portista.

Karlskronabulevardin päässä on hiljainen liikenne ja u-mutka pakottaa hiljentämään vauhtia. Bulevardille voisi portin kohdalle laittaa myös pysäköintikiellon ja pysähtyminen sallittu esim. 15min.

 

Immo Stenberg

(ps)